Impressum (PL)

Podmiotem odpowiedzialnym za stronę jest

Vintage Tractors Volker Merx sp. k. z siedzibą w Kucharach Kościelnych (Kuchary Kościelne 29A, 62-570 Rychwał), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001016854, posiadającą NIP: 6653054010 oraz REGON: 524340670

 

adres siedziby: Kuchary Kościelne 29A, 62-570 Rychwał

adres poczty elektronicznej: info@vintage-tractors.com,

serwis internetowy: vintage-tractors.com,

 

Osoby uprawnione do reprezentacji

Osobą uprawnioną do reprezentacji Vintage Tractors Volker Merx sp. k. jest komplementariusz, pan Volker Merx

 

Numer identyfikacji podatkowej i VAT-UE

NIP: PL6653054010

 

Polityka Prywatności

Polityka prywatności dostępna jest pod adresem  https://vintage-tractors.com/data-privacy-policy/

 

Polityka Cookies

Polityka cookies dostępna jest pod adresem  https://vintage-tractors.com/cookie-policy/

 

Regulamin serwisu internetowego i warunki sprzedaży vintage-tractors.com

Regulamin serwisu internetowego i warunki sprzedaży vintage-tractors.com dostępne są pod adresem (link zu AGBs)

 

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, a Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

How Volt works

Check out in three easy steps:

1

Select your bank (99% of banks supported)

Pay from your bank. No card needed.

2

Log into your account

Your bank details are never shared.

3

Approve the payment

That’s it. Faster and more secure.

Continue